Všechna foto Zdeněk Bořutík
(videozáznamy si můžete prohlédnout v rubrice SEZÓNA)

V roce 2018 začaly na našem závodišti první pokusy s využitím dronu. S nápadem jsme přišli spolu se Zdenkem Bořutíkem, což byl nejen majitel dronu a jeho nadšený propagátor, ale co bylo podstatné – měl zkušenosti s koňmi a dostihy, protože je absolventem školy jezdeckého sportu ve Velké Chuchli.
Pořizovat záběry z dronu při dostizích není zdaleka jednoduché – je třeba volit pozici dronu vzhledem k běžícím koním (nelze letět před nimi pro případ pádu dronu), je nutno volit optimální výšku, aby dron koně nerozptyloval či neplašil, ale zároveň je nutno volit pro dron takovou pozici, aby záběry měly nějaký význam pro hodnocení dostihu. A to nemůžeme pominout, že v dráze letu dronu bývají stromy nebo jiné překážky. A co je nejpodstatnější – v současné době může s dronem létat jen majitel licence, který respektuje všechny předpisy pro pohyb v letovém prostoru.
Začátky byly pouze nesmělé, snímal se pouze trénink, až posléze jsme usoudili, že dron můžeme nasadit do “ostrého provozu”. Zpočátku pouze jen jako záznamy průběhu dostihu a od roku 2021, po získání potřebných technických komponentů, je možno záběry z dronu přímo zařazovat do aktuálního přenosu.
Ohlasy na využití dronu jsou pozitivní a je určitá představa jej využívat i na jiných závodištích, protože Dostihové komise a rozhodčí mají o průběhu dokonalý přehled, a to i v místech a situacích, které nejsou zcela přehledné
(křižování, narážení, používání bičíku, atd.)
Např. vedení bratislavského Štátného závodiska navázalo se Zdeňkem Bořutíkem spolupráci a hodlá dronu nadále využívat, což svědčí o tom, že je si vědomo významu a přínosu dronu pro objektivní posuzování průběhu a výsledku dostihu.
Domníváme se, že by i u nás stálo za úvahu, aby se dron stal pevnou součástí streamů a přímých přenosů na všech závodištích a že by použití dronu do značné míry mohlo nahradit záznamy čelní kamery, která je sice povinná na všech závodištích (stanoví tak předpis JC ČR), v praxi se ale nepoužívá.

Protože pokud se to umí, pak to přináší užitek, a to nejen estetický, ale především pomůže vyřešit mnoho sporných situací, o nichž není v dostizích nouze. Nastávající sezóna 2022 je ke kodifikaci dronu v dostizích vítanou příležitostí.
Videozáznamy z dronu v našich dostizích si můžete prohlédnout v rubrice SEZÓNA 2021 u jednotlivých dostihů
Svůj názor můžete vyjádřit v anketě v pravém okraji stránky, a to ve více než jedné odpovědi
-zk-