dostihy-reklamniKompletní nabídku reklamním partnerům si můžete prohlédnout na odkazu Nabídka 2019

Dostihový provoz na Moravě byl vždy závislý na pořádání dostihů převážně ve Slušovicích, protože zdejší dráha splňuje podmínky pro velké dostihy. Základním předpokladem uspořádání dostihového dne, kromě existence vhodného areálu, jsou finanční prostředky potřebné na dotace, o něž jsou jednotlivé dostihy vypisovány. (Lze financovat jednotlivé dostihy nebo celý dostihový den s několika závody). A tyto prostředky lze zajistit jen od reklamních partnerů – sponzorů, kteří za reklamní protislužbu, nabídnutou pořadatelem dostihů, věnují na tyto dostihy potřebné prostředky. Ty je potřebné získat pro každý dostihový den zvlášť a je to vlastně nekonečný proces.

Prezentace reklamního partnera dostihů může tedy spočívat v aktivní finanční účasti na jednotlivém dostihu, ale také v širším rozsahu, např. formou generálního partnera dostihového dne. Rovněž je možno reklamního partnera získat pro jeho stálou (dlouhodobou) prezentaci na závodišti (např. billboardy, reklamní panely, poutače na závodišti, výstavní prostor atd.).

Výhoda  jediného  generálního reklamního partnera
Při dostihovém dni je v několika dostizích (zpravidla 8 až 9) zastoupeno několik reklamních partnerů, je ale optimální, aby dostihový den měl jediného generálního nebo alespoň hlavního reklamního partnera. Pro pořadatele i pro generálního partnera výhodnější, aby mediální prezentace byla zaměřena na jediného partnera a tím byla i pro něj výhodnější, efektivnější a obsáhlejší.

Možnosti mediální prezentace reklamního partnera

 • nejméně 2 opakované reportáže ve vysílání ČT4 Sport v pravidelném pořadu Turf
 • logo a jméno reklamního partnera v názvu celého mítinku a veškeré medializace
 • v názvu dostihu uvedení reklamního partnera
 • mediální prezentaci ve specializovaných tiskovinách Paddock revue a Turf Magazín
 • mediální prezentaci na internetových stránkách FITMIN, Paddock revue
 • možnost mediální prezentaci v celostátním tisku Sport, Mladá fronta Dnes a Blesk
 • prezentaci v regionální mutaci MFD Zlínského kraje, Zlínských novinách a ostatním regionálním tisku
 • reklamní spoty v místních rozhlasových stanicích
 • barevný dostihový program s prezentací partnera
 • možnost distribuce vlastních reklamních materiálů na závodišti
 • barevné plakáty s prezentací partnera
 • reklamní tabule v cílové rovině a po celém závodišti podle dohody s partnerem
 • reklama na cílové tabuli dostihové dráhy
 • možnost reklamy na startovacích boxech
 • možnost reklamy na sedlových dečkách koní
 • výstavní reklamní plocha na závodišti podle dohody s partnerem
 • rozhlasové spoty během celého mítinku
 • interview se zástupcem reklamního partnera na závodišti
 • předávání čestných cen vítězům zástupcem reklamního partner

Dohoda o dalších variantách prezentace reklamního partnera je možná.

Ceny reklamních prezentací (dostihový program, bannery na bariéře nebo na jiných místech dráhy, na těchto stránkách či jiné prezentace podle přání objednatele) jsou smluvní a lze je dohodnout individuálně.

Návrh smlouvy o poskytnutí reklamních činností naleznete v tomto odkazu