Automatický zavlažovací systém RAIN BIRD

V rámci rekonstrukce dostihového závodiště byl od srpna do října 2009 pod povrch dráhy instalován moderní automatický zavlažovací systém RAIN BIRD. Přináší, kromě jiných, tyto hlavní výhody:

  • Zajistí přesnou dodávku potřebného množství vody pro trávník
  • Povrch dráhy není odkázán na přirozené srážky a jeho pružnost lze uměle ovlivňovat
  • Znamená úsporu vody, času, pracovníků a tím i úsporu finančních nákladů

Závlahy Rain Bird

Celý rozvodný systém včetně výsuvných postřikovačů je ukryt pod zemí. Způsob zavlažování – tj. režim závlahy je naprogramován v ovládací počítačové jednotce, která automaticky dává pokyn elektromagnetickým ventilům. Ty se otevřou a postřikovače se tlakem vody vysunou nad povrch terénu a po ukončení závlahy opět zasunou pod terén. Tak je postaráno o zcela bezobsluhový režim závlahy. Počítačová jednotka umožňuje nastavení několika různých režimů podle srážkových poměrů, ročního období a potřebných výsledných parametrů zavlažení.

12 kilometrů potrubí

Na našem závodišti je tento systém dosti obsáhlý, protože plocha závodiště je téměř 12 hektarů. Pod terénem je ukryto téměř 12 kilometrů potrubí a v něm je napuštěno trvale 11 m3 vody. Pouze na zimní období se potrubní systém vypouští, protože není pod zámrznou hloubkou. Ovládání prvků systému zajišťují téměř 4 km kabelů. Z důvodu nízkého provozního tlaku vody nelze celou plochu zavlažovat najednou. Je proto rozdělena do 36 samostatných sekcí, v každé z nich je až 6 postřikovačů, na každém golfovém greenu 3 postřikovače – celkem je v areálu instalováno téměř 200 postřikovačů značky RAIN BIRD. Výrobky této firmy mají špičkovou úroveň a jsou nejrozšířenější na světě.

Odborná instalace a správa záávlah

Instalaci zavlažovacího systému provedla firma GARDEN CENTER Matyáš a spol., která závlahy instaluje již od roku 1991. V současné době existuje již pod jiným názvem.

Později se správy a údržby ujala firma ACRIS Zlín, která instalovala potřebnou elektronickou regulaci výkonu čerpadla, což výrazně zlepšilo účinnost závlah. Tato společnost se stará o závlahy i v současnosti.

Poděkování

Zavlažovací systém slušovické dostihové dráhy a golfového hřiště byl instalován díky finanční pomoci Zlínského kraje a města Slušovic a je nyní nejmodernějším závlahovým systémem na všech dostihových závodištích v České republice.

Fotografie z instalace závlahového systému naleznete ve FOTOGALERII.