Dostihový areál Slušovice Vám nabízí následující služby

V sezóně 2020 platí následující ceník:

Objednávku služeb hlaste pokud možno den předem obvyklým způsobem SMS na tel 603 869 131. Služby budou na tomto kontaktu evidovány. Náklady Vám budou na konci sezóny fakturovány Městským úřadem Slušovice (včetně DPH podle platné legislativy)

Sankce v případě porušení provozního řádu

Trénink na dráze je možný denně od 7:00 do 17:00 hodin po předchozí dohodě.

V období listopad –  únor vstup na travnatou dráhu není dovolen.

Použití travnaté dráhy (rovněž skoků a startovacích boxů) je závislé na povětrnostních podmínkách a pouze po předchozí dohodě se správou dráhy.

Upozorňujeme trenéry, že vstup do dráhy je možný pouze cestou OKOLO PADDOCKU, vstup od Březové je nelze použít.

Způsob objednávky služeb pro dojíždějící trenéry:

Objednávku pošlete zprávou SMS v den čerpání služby zásadně před zahájením tréninku na telefon 603 869 131 ve tvaru:

plast / tráva / skok (mezera) počet koní (mezera) trenér (mezera) den – čas
Příklady:
P 4 Novák pátek 13:00
(plast-polytrack), 4 koně, trenér Novák, pátek od 13:00 hodin)

T 2 Marek středa 14:30
(tráva, 2 koně, trenér Marek, středa od 14:30 hodin)

S 2 Pavlík 10:30
(skoky, 2 koně, trenér Pavlík, neděle od 10:30 hodin)

Upozorňujeme, že jiný způsob objednávky nebudeme akceptovat.

Rovněž důrazně upozorňujeme, že tuto objednávku zašlete nejlépe den předem, nejpozději před vstupem koní na dráhu, nejpozději ještě před složením koní z přepravníku, abychom zamezili nedorozumění.

Jakýkoliv jiný způsob pokládáme za neoprávněný vstup na dráhu a obcházení povinnosti službu uhradit s následkem příslušných sankcí. Totéž platí při zjištění nesrovnalostí mezi objednanou a skutečně čerpanou službou (odlišný počet koní, jiný druh využívaného povrchu apod.)

Ostatní služby objednávejte telefonicky na stejném čísle (boxy, ustájení, atd.) přímo (bez SMS)

Úhradu můžete provést jedním z následujících způsobů:

  • faktura bude vystavena na částku, danou souhrnem objednávek jednoho trenéra za uplynulou sezónu městem Slušovice. 
  • v hotovosti ve vážnici dráhy proti vystavenému příjmovému dokladu za jeden trénink

Pravidla a podmínky využití služeb naleznete v rubrice Pro stáje a jezdce v oddíle Pravidla a řády