Profesionální i amatérští fotografové, kteří mají zájem se pohybovat v době dostihů uvnitř dráhy, jsou povinni se řídit pravidly, které naleznete na konci této stránky. Tam naleznete také žádost o akreditaci fotografa

Profesionální novináři, kteří se chtějí pohybovat v areálu závodiště, jsou povinni se řídit pravidly, které rovněž naleznete na konci této stránky, kde je také ke stažení žádost o akreditaci novináře

Vyplněnou žádost můžete poslat nejdříve 5 pracovních dnů před konáním dostihů na adresu pořadatele info@dostihyslusovice.cz nebo ji odevzdat v sekretariátu závodiště v den dostihů. Přístup do dráhy lze povolit pouze 5 fotografům, přednost mají fotografové, zastupující média.

Doporučujeme zaslat žádost elektronicky, protože žádosti budou akceptovány v pořadí přijetí pořadatelem.