Cena Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Cena 34. výročí dostihové dráhy s podporou společnosti Trade FIDES a.s.

Cena Jockey Clubu ČR

Cena ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a Zlínského kraje

Cena senátora Františka Čuby s podporou společnosti DRFG a.s. a OHL ŽS

Cena VHK Vsetín

Cena Regionální agrární komory Jihočeského kraje pod záštitou Ing. Pavla Dlouhého, předsedy komory za podpory GM Elektronic spol s r.o.

Cena společnosti GA Energo technik s.r.o.