Nadační fond “Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích”

Fond byl založen s cílem vytvořit pořadatelskou organizaci, která na zdejší dostihové dráze zajišťovala pravidelný provoz. Nadační fond řídíla správní rada, jejímž předsedou byl starosta Slušovic Ing. Petr Hradecký, členem vedení fondu  byl také Ing. Miroslav Gargulák (viz Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb.). Jediným zřizovatelem Nadačního fondu bylo město Slušovice, které je také majoritním vlastníkem pozemků pod dráhou a dalšího movitého majetku, který tvoří vlastní závodiště.

Nadační fond splnil své poslání a byl proto rozhodnutím zastupitelstva města na počátku roku 2013 pozastaven.