Chcete se podílet na přípravě dostihů?

Každý zletilý občan má možnost přispět k získání finančních prostředků pro naše dostihy jako zprostředkovatel.

Pokud tento zprostředkovatel získá pro pořadatele dostihů ve Slušovicích příspěvek sponzora (fyzickou či právnickou osobu, společenskou organizaci apod.), který na základě smlouvy následně uzavřené mezi ním a pořadatelem poukáže finanční prostředky na účet pořadatele, má nárok na provizi 15 % z poukázané částky, která se stane jeho příjmem a bude mu vyplacena do 10 dnů od připsání sponzorského příspěvku na účet pořadatele (příjem je zdanitelnou položkou). Výše sponzorského příspěvku není limitována.

Zprostředkovatel oznámí pořadateli dostihů, že připravil podmínky pro jednání zástupce pořadatele dostihů se zástupcem potenciálního sponzora (dohodl místo a termín schůzky, její obsah, kontakt na odpovědnou osobu atd.) a že obě strany jsou si vědomy předmětu a obsahu jednání. (Zprostředkovatel může být po dohodě se zástupcem pořadatele schůzce přítomen).
Tím je jeho zprostředkovatelská úloha splněna. Pro jednoho sponzora je možno přiznat pouze jednoho zprostředkovatele a jednu provizi.

Pořadatel je povinen zprostředkovatele uvědomit o výsledku jednání obou stran (pokud nebyl přítomen jednání), případně o okamžiku převedení finanční částky na účet pořadatele.

Výše uvedené oznámení je veřejným příslibem podle § 2884 – § 2889 občanského zákoníku  (zákon č. 82/2012 Sb.,) a je právně závazné a vymahatelné. Není proto nutno uzavírat se zprostředkovatelem samostatnou smlouvu.