DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME VŠECHNY PRODEJCE, JEJICHŽ SORTIMENT MOHOU U NÁS NABÍZET, ŽE BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI, SCHVÁLENÉ POŘADATELEM, JIM NEBUDE PRODEJ UMOŽNĚN A BUDOU Z PROSTORU ZÁVODIŠTĚ VYKÁZÁNI (VČETNĚ PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ).

Tím není dotčena povinnost prodejce ohlásit se ihned po příjezdu u pořadatele, který určí místo pro stánek.

Upozorňujeme prodejce všeobecného občerstvení (klobásy, grilovaná masa, uzeniny, halušky, bramboráky, pivo, alkoholické nápoje, apod.), že jsme uzavřeli smlouvu s jedním výhradním dodavatelem a nebudeme proto povolovat prodej tohoto sortimentu na závodišti a nebudeme ani akceptovat přihlášky.

Tím není dotčeno jiné občerstvení úzkého sortimentu (čerstvé koblihy, zmrzlina, cukrová vata, medovina, sýry, cukrovinky, káva, čaj, víno a medovina v uzavřeném balení), které umožníme na závodišti prodávat (po přihlášení). Artikl jiného typu (hračky, suvenýry, oděvní součástky, atd.) je možno prodávat bez omezení na základě přihlášky.

Podle stávající legislativy je na sportovištích zakázán prodej tvrdého alkoholu!

Výška stánku nesmí přesáhnout výšku 220 cm, a to jako rovná střecha. Jehlanovité střechy tuto výšku přesahující nepovolíme!

Prodejci se mohou se svými nabídkami a požadavky obracet na pořadatele nejpozději 48 hodin před začátkem dostihů a teprve poté, co budou na tomto webu zveřejněny podrobnosti dostihového dne. Později zaslané žádosti nebudou pořadatelem akceptovány a prodejce se může o prodejní místo ucházet teprve v den dostihů. V případě nedostatku volného prodejního místa může být předem neohlášený prodejce ze závodiště vykázán.

Cena pronájmu prodejní plochy (platí od 1.6.2017)

 
Nabízený sortiment – typ stánku Cena Kč
teplá i studená jídla a nápoje – s přívodem energie 220 V nelze
teplá i studená jídla a nápoje – bez přívodu energie nelze
prodej jednoho sortimentu (cukrovinky, pečivo, káva) – s přívodem energie 700,- /stánek
prodej jednoho sortimentu (cukrovinky, pečivo, káva) – bez přívodu energie 500,- /stánek
ostatní zboží (jezdecké potřeby, textil, upomínkové předměty) – pouze bez přívodu energie 500,- /stánek
jiné zboží zde neuvedené, reklamní činnost dohodou
charitativní organizace, chráněné dílny bezplatně

Za stánek se považuje prodejní pult o délce max. 3 metry, pro nějž je stanovena výše uvedená cena. Cena se počítá za každé započaté 3 metry délka pultu.
Podáním žádosti zájemce o prodej souhlasí s těmito podmínkami.

O konečné kategorizaci prodejce rozhoduje ve sporných případech zástupce pořadatele.

Prodejci  vyplní a odešlou žádost, která je ke stažení v jednom z možných formátů na konci této stránky.
Žádosti adresované pořadateli jiným než na výše uvedeném působem (např. telefonem) nebudou akceptovány!

Prodejci, kteří si uvedeným způsobem předem nezajistí místo a přívod energie, si nemohou místo a energii v den dostihů nárokovat a bude jen věcí pořadatele, zda jim prodej a napojení na zdroj energie umožní.

Prodejce je povinen po příjezdu do prostoru prodejních míst se ohlásit zástupci pořadatele, a to ještě před instalací stánku a vyložením zboží, prodejní místo mu bude konkrétně určeno pořadatelem. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude z neoprávněně obsazeného místa prodejce vykázán a pořadatel dostihů mu může přidělit jiné místo nebo jej může vykázat i ze závodiště a zamezit mu v prodeji.

Pořadatel dostihů neodpovídá za dodržování hygienických, prodejních, právních ani bezpečnostních předpisů prodejcem, za prodej zakázaného zboží a nezákonný prodej (alkohol a tabákové výrobky mladistvým osobám apod.), je pouze pronajímatelem prodejního místa.

Pořadatel nezajišťuje přívod pitné ani užitkové vody.

Poplatky od prodejců ostatního sortimentu inkasuje pověřený pracovník pořadatele. Cenu za jedno prodejní místo za dostihový den určí pořadatel a platbu inkasuje proti vystavenému dokladu o zaplacení. Pořadatel není plátcem DPH.

Prodej zboží prodejcem bez pevného prodejního místa (pochůzka) je zakázán (neplatí pro prodej programů vstupenek pořadatelem).

Sporné záležitosti mezi prodejci řeší pověřený zástupce pořadatele.

Po skončení prodeje je prodejce povinen uvést prodejní místo přiměřeným způsobem do původního stavu.

Zde si můžete stáhnout žádosti o pronájem prodejního místa:

https://www.dostihyslusovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prodejni-misto-2022.docx

https://www.dostihyslusovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prodejni-misto-2022.pdf

https://www.dostihyslusovice.cz/wp-content/uploads/2022/03/Prodejni-misto-2022.jpg