Rozpis ustájení bude vyvěšen v obou vstupech do stájí včas před příjezdem koní.
Volné boxy je možno obsadit POUZE PO DOHODĚ SE ZMOCNĚNCEM POŘADATELE!

Pořadatel zajišťuje stelivo (slámu) pouze v omezeném množství, krmivo nezajišťuje!
Voda se odebírá vedle sprchového boxu.
Koně uvnitř areálu se vodí pouze na pravou ruku.
Koně do dostihu se vodí průchodem mezi boxy č.33 a 34
Koně po dostihu se vodí okolo sprchového boxu směrem k příjezdové cestě
Ustájení bude uspokojováno podle pořadí došlých objednávek.

Požadavky na ustájení pouze SMS na telefon 603 869 131 (Mgr. Zdeněk Karlach) nebo mailem na naši adresu info@dostihyslusovice.cz . Požadavky jiným způsobem oznámené nemusí být vyřízeny!

Pořadatelé nemohou zajišťovat ustájení mimo areál závodiště v soukromých stájích na Březové (u p. Demeleho, Vízdala, Bičové).  

 

V těchto objektech je možno využít ustájení pouze po individuální dohodě s výše uvedenými!

Cena ustájení za jeden box je 200,- Kč
HRADÍ SE HOTOVĚ  NA ZÁVODIŠTI, NE PŘES ZC!

Úhradu proveďte v kanceláři dostihů při škrtání. Děkujeme.