DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s.

Počínaje sezónou 2011, dochází ke změně pořadatele dostihů na slušovické dostihové dráze. Stalo se jím občanské sdružení DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s., které bylo podle zákona 83/1991 Sb. zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 10.2.2011 pod č.j. VS/1-1/83 174/11-R. Tímto dnem také vstoupily v platnost stanovy a volební řád občanského sdružení.
Občanskému sdružení bylo přiděleno IČO 22903364.
Sídlo společnosti je na adrese Na Bystřičce 4, 772 00 Olomouc, která je také adresou dodávací.

Od roku 2017 se směnil statut občanského sdružení na zapsaný spolek se změnou sídla na adrese Na Bystřičce 2, 772 00  Olomouc. Ostatní údaje zůstávají v platnosti.
Korespondenční adresa je Dostihy Slušovice z.s., Slunečná 313, 763 15, Slušovice.
Na valném shromáždění dne 28.2.2011 bylo zvoleno vedení společnosti. Předsedou předsednictva byl zvolen Mgr. Zdeněk Karlach, místopředsedové jsou Ing. arch. Miroslav Petráň a Ing. Radek Vraj.

Jména členů vedení společnosti nejsou dostihové veřejnosti neznáma:

Ing. arch. Miroslav Petráň
je bývalým poslancem Parlamentu ČR a bývalým předsedou Dostihového spolku v Pardubicích. Jeho zásluhy o český dostihový sport doma i v zahraničí jsou nepřehlédnutelné. Hodláme využít jeho bohatých zkušeností, kdy byl významným článkem pořadatelského sboru našeho nejvýznamnějšího překážkového dostihu – Velké pardubické steeplechase.

Ing. Radek Vraj
Je bývalým úspěšným trenérem (v roce 2001 byl šampionem trenérů na rovinách) a má podstatnou zásluhu na tom, že se dostihy vrátily v plné síle do Slušovic a že se dráha postupně zkvalitňuje. Byl vždy významným členem pořadatelského sboru v uplynulých letech až do současnosti, kdy se obnovil pravidelný provoz. Je členem zastupitelstva města Slušovice.
Ing. Radek Vraj na vlastní žádost ukončil z osobních důvodů své členství dnem 11. 7. 2017

Mgr. Zdeněk Karlach
Byl Ing. Vrajovi nápomocen při obnovení provozu na dráze v letech 2006 a 2007 a kromě aktivní pořadatelské účasti při všech slušovických dostizích se angažuje v organizaci setkání příznivců turfu a Galavečerů českého turfu v Prostějově. Od roku 2014 je členem Rady Jockey Clubu ČR, kde zastupuje závodiště kategorie B a C a je předsedou Sekce závodišť společnosti Turf & Sport Praha.

Jan Demele
se stal členem spolku na základě podané a schválené přihlášky dnem 10. 7. 2017. Vzhledem ke každodenní přítomnosti na dráze a znalosti okolního dostihového provozu se rozhodl pomoci v pořadatelství slušovických dostihů.

Ing. Jiří Drag, CSc.
se stal členem spolku na základě podané a schválené přihlášky dnem 1. 1. 2018. Je majitelem stáje Březová a významným sponzorem dostihů ve Slušovicích a má zájem také na zkvalitnění dráhy a technického zázemí dostihů.

Vzhledem k novému občanskému zákoníku bylo občanské sdružení transformováno na zapsaný spolek, a to dnem 23. 2. 2017. Rovněž došlo ke změně sídla spolku.

Základní informace o pořadateli

název společnosti DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s.
IČO 22903364
registrace na MV 10.2.2011 pod č.j. VS/1-1/83 174/11-R
sídlo Na Bystřičce 2, 772 00 Olomouc
koresp. adresa Slunečná 313, 763 15 Slušovice
bankovní spojení na dotaz
plátce DPH ne
mail info@dostihyslusovice.cz
předseda Mgr. Zdeněk Karlach – tel. 603 869 131

Legislativa
Zákon o sdružování občanů – č. 83/1990 Sb.