Letecký pohled na dostihovou dráhu

Vychutnejte si krásný “ptačí” pohled na naši dráhu.

Rekonstrukce ustájovacích boxů (2010)

V září 2010 začala oprava a rekonstrukce původních boxů, na které v říjnu navázala výstavba boxů nových.

Nové boxy (2010)

V závěru roku 2010 byla dokončena rekonstrukce starých a výstavba nových boxů:

Nová vážnice (2009)

Nová budova vážnice byla postavena v roce 2009. Nemohli jsme dále využívat původního zázemí dostihů, které bylo pronajato soukromým majitelem ke komerčním účelům. Na financování vážnice se podílel Zlínský kraj

Závlahy (2009)

V roce 2009 proběhla instalace nového závlahového systému, který umožňuje udržovat optimální konzistenci a kvalitu dráhy. Rozhodujícím podílem přispěl Zlínský kraj.

Příprava trávníku (2009)

Kvalitní trávník je základem dostihové dráhy. Proto jsme se rozhodli, po dlouhých letech nečinnosti, začít s jeho zásadní rekonstrukcí. V jarní první etapě nás čeká ještě postřik selektivními herbicidy a na podzim pak zasejeme speciální trávní směs, kterou pro nás připravují ve šlechtitelské stanici v Hladkých Životicích.


Fotografie z dostihů si také můžete vyhledat na stránkách našeho fotografa Zenona Kiszy