Napadl první sníh a dráha bude do jara mimo dostihový provoz, čeká ji pouze údržba a tréninky na polytracku
Dron je neocenitelný pomocník pro rozhodčí a vítaným zpestřením streamů. Škoda, že jej používáme jen na našem závodišti
Vyhlášení vítězů 38. ročníku Velké slušovické steeplechase
Souboj v cílové rovně
Divácká návštěva říjnových dostihů nás příjemně překvapila!
Jeden z předchozích letních dostihů – Cena Zlínského kraje za účasti hejtmana pana Ing. Radima Holiše

Svátečního dne 28. října se uzavřela 40. sezóna naší dostihové dráhy.
V roce 2021 se konalo celkem 5 dostihových dnů, které díky sponzorům a patronům byly vypsány o nadprůměrné ceny, zvláště poslední dostihový den, který přinesl 4 dostihy I. kategorie.
Začátkem roku byl osud dostihové sezóny značně nejistý, protože epidemie C19 neumožňovala konání akcí většího charakteru, ať už společenských, kulturních i sportovních (pro mnohé bude konstatování, že dostihy nejsou sportovním odvětvím překvapením, protože dostihy jsou výkonnostní zkouškou, spadající do oblasti zemědělství – proto také nejsou zařazeny na olympiády, proto také nespadají pod Národní sportovní agenturu a také z této oblasti nemohou čerpat dotace).
Proto také první dostihový den 15.5. proběhl zcela bez diváků, a i ten druhý 19.6., i když již bylo omezení poměrně volnější, byl poznamenán malou diváckou návštěvou, protože obavy z nákazy a nepříliš jasné podmínky účasti k tomu přispěly.
To neznamená, že sezóna stála jen na těch majetných a majetnějších sponzorech, protože se našla i řada sponzorů malých, které spojuje jen láska ke koním, aniž by nějakého vlastnili. Všem bez rozdílu je proto vhodné poděkovat a věřit, že jejich přízeň si zachováme i pro budoucnost. Zvláště proto, že administrativní řešení jejich příspěvků je mnohem jednodušší, než některých institucí.
Potěšitelné je, že všechny dostihové dny proběhly v poklidném duchu a úrazy koní a jezdců byly opravdu jen výjimečné.
Přínosem je také spolupráce se sázkovou kanceláří TIPSPORT, která začala s přímým náběrem sázek na závodišti a sázející nejsou odkázáni pouze na sázení prostřednictvím mobilu nebo počítače. Říjnové dostihy byly důkazem toho, že o sázky je zájem a pouhá dvě náběrová místa se ukázala jako nedostatečná. K dispozici máme celkem 6 okének, ale Tipsport využil zatím jen zmíněných dvou.
I když údržba dráhy je stále náročnější, podařilo se ji udržet ve stavu, proti kterému nebylo námitek, spíše byla, vzhledem k povětrnostním podmínkám, hodnocena poměrně příznivě.
Potěšitelné je, že se podařilo navázat spolupráci se společností UNIMARCO a.s. z Želechovic nad Dřevnicí, která disponuje rozmanitou řadou strojů a mechanizací na půdní práce, hnojení, postřiky a také zastupuje japonskou společnost Kubota, vyrábějící traktory. Tím můžeme příště plánovat údržbu dráhy bez ohledu na stav vegetace, kdy ostatní zemědělské subjekty pochopitelně preferují práce na svých pozemcích, a nám se dosud mohly věnovat většinou jen po skončení svých povinností.
Můžeme konstatovat, že sezóna 2021 byla úspěšná, navzdory všem problémům, spojených s masivní nákazou.
Doufejme, že příští sezóna v roce 2022 bude nejméně tak povedená, jako ta uplynulá!

foto Zenon Kisza, Romana Nevěřilová a Zdeněk Bořutík (dron)