V neděli 27. března ráno jsme zjistili, že v sobotních nočních a brzkých nedělních ranních hodinách se na závodišti patrně dobře bavila mládež, které nestačí rozbíjet skleněné láhve a házet je do dráhy, ale už jí zřejmě vadí i plastová, v zahraničí za značné prostředky pořízená plastová bariéra DURALOCK, bez níž nelze dostihy z bezpečnostních důvodů pořádat. Části této bariéry a podpůrné sloupky byly nenávratně zničeny. A aby to nestačilo, do dráhy byly naházeny i části rozlámaných přepravních palet.
Po zjištění tohoto vandalského zacházení s naším a městským inventářem byla přivolána hlídka Policie ČR, která situaci zdokumentovala a postoupila k dalšímu odbornému šetření.
Pro ilustraci připojujeme několik fotografií z působení patrně rozjařené mládeže, která si potřebuje zřejmě zkrátit dlouhou chvíli.
Bohužel, na úkor cizího majetku.
Zbývá otázka, jak dlouho ještě toto systematické ničení inventáře bude trvat, a kdo a jak mu zabrání. Do nekonečna přece čekat nelze!