Vy, kteří sledujete naše slušovické streamy, ať už sázíte u Tipsportu nebo ne, jste si patrně všimli, že v sobotním streamu z 23. dubna chyběla cílová fotografie a také dostihový protokol. Také jsme byli některými diváky dotazování, proč cílová fotografii a dostihový protokol v přenosu chybí.

(Záznamy z toho dostihového dne si můžete prohlédnout na těchto stránkách v rubrice SEZÓNA 2022)

Stalo se tak proto, že jsme byli Jockey Clubem ČR upozorněni, že je potřeba zachovávat jednotný formát streamů ze všech závodišť, i když streamy zajišťují různí pořizovatelé. Musíme se tedy vrátit zpět v čase a cílovou fotografii a dostihový protokol do streamů nezařazovat, nebo bude možno zařazovat cílovou fotografii a protokol individuálně, a to po dohodě s Tipsportem.

Za zmínku stojí fakt, že jsme cílovou fotografii a dostihový protokol do streamu zařazovali po celou sezónu 2021 a nikdo tuto záležitost nerozporoval!

Domníváme se, že není pro ty, kteří streamy sledují (ať už z různých důvodů) lepší a průkaznější doklad výsledku dostihu, než cílová fotografie a dostihový protokol.

Pokud kamera, která snímá doběh dostihu, není přesně na úrovni cílové kamery, pak může být doběh zkreslený, zvláště pokud je doběh velmi těsný, případně i současný.
Podobně i okamžité zveřejnění dostihového protokolu po schválení doběhu považujeme za potřebné.

Právě takové situace nejlépe řeší cílová kamera

Rovněž není jednoznačně přijímáno i využití dronu, který nejen nahradí čelní nebo zadní kameru (podle kategorizace závodišť je jedna či druhá povinná na všech závodištích, ale není instalována ani na jednom z nich) a také dává přehled o případném porušení Dostihového řádu (tísnění, narážení, křižování, dodržování odstupů, způsob použití bičíku, atd).

Máme zájem, aby streamy byly co nejlepší a domníváme se, že bude-li nutno zachovávat jednotný formátu streamu bez výjimky, omezí se tím do značné míry možnost hledat dokonalejší streamy.

Snažili jsme se připravovat ještě další zlepšení skladby streamů, ale pokud budeme nuceni zachovat univerzálně platný formát přenosu, nemá cenu se o cokoliv snažit.

Proto bychom rádi znali Váš názor, protože streamy jsou určeny pro Vás, a proto můžete posoudit co a jak by měl stream z našeho závodiště obsahovat a přinášet.

Svůj názor můžete vyjádřit i v připojené anketě!