Sobotní dostihy skončily bez nějaké mimořádné události, dráha byla hodnocena dobře, počasí vyšlo a uskutečnily se i plánované návštěvy pana ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana i hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.


Ministr zemědělství pan Ing. Miroslav Toman předal čestné ceny
stáji Rabbit Trhový Štěpánov, trenéru Allanu Petrlíkovi a jezdkyni Simoně Laubeové


Dobře byl hodnocen i opět vylepšený stream, v němž se objevila i animace kurzů překážkových dostihů, opět bylo přenášeno dekorování vítězných ekip, rozhovory s aktivními účastníky dostihů i hosty a nechyběl ani pohled do paddocku.
Záznamy jednotlivých dostihů naleznete na těchto stránkách v rubrice SEZÓNY – SEZÓNA 2020 – 12. 9.
Jen doufáme, že nepříznivý vývoj epidemie koronaviru nám neznemožní konání říjnových dostihů ve středu 28. října, kdy začátek dostihového dne (bude již platit zimní čas) plánujeme na 11:00 hodin a kromě dostihů připravujeme i zajímavé doplňkové programy.