Cena společnosti Art of Finance, a. s.

Cena společnosti TIPSPORT

Cena spolku DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s.

Cena společnosti D Plast, a. s.

Cena dostihové dráhy Slušovice

Cena senátora Tomáše Goláňe

Cena hejtmana Zlínského kraje

Cena přátel Slušovických dostihů

Cena města Vizovice s podporou DS

Záznamy jednotlivých dostihů si můžete prohlédnout v rubrice SEZÓNY