NÁVŠTĚVNÍCI DOSTIHŮ JSOU OSONĚ ZODPOVĚDNI ZA TO, ŽE SPLŇUJÍ PODMÍNKY STANOVENÉ AKTUÁLNÍ LEGISLATIVOU, PŘEDEPSANOU PRO ÚČAST NA HROMADNÝCH VEŘEJNÝCH AKCÍCH.
NEDODRŽENÍ ČI OBCHÁZENÍ TĚCHTO PODMÍNEK MŮŽE BÝT POSTIHOVÁNO SANKCEMI, UDĚLENÝMI KOMPETENTNÍMI ORGÁNY.

foto Zenon Kisza

Pokladny budou otevřeny od 10:30 hodin, vstupné je obvyklých 100,-Kč pro dospělé, děti vstupné neplatí, parkovné je zdarma a řídí se platnými dopravními předpisy (pořadatelé neručí za případné sankce ze strany Policie ČR, pokud budou tyto předpisy porušeny).

Zde uvádíme časový rozvrh dostihové soboty 21. 8. 2021