foto Zdeněk Bořutík


Díky iniciativě majitele Stáje Březová pana Ing. Jiřího Draga a vedení města Slušovice byl na pískový základ položen nový povrch tréninkové dráhy (obdoba Polytracku), který bude sloužit nejen koním, ustájeným ve Slušovicích-Březové, ale všem, kteří projeví zájem ji využít. Cena za jednoho koně je 100,-Kč.

Na tomto odkazu se můžete podívat, jak při pohledu z dronu trénují zdejší koně na novém povrchu:
https://www.dostihyslusovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/polytrack-2.mp4
(z odkazu se vrátíte zpět kliknutím nahoře na šipku vlevo)

Cizí zájemci mohou dráhu využívat po oznámení SMS zprávou na telefon 603 869 131 (pokud možno den předem), v níž uvedou jméno trenéra, počet koní, druh požadované služby, den a čas příjezdu, např.
Novák, P2, pátek, 13:30
Značka požadované služby :
P=plast (dříve písek), T=tráva, B=boxy, S=skoky
Podrobné údaje o nabízených službách jsou uvedeny v rubrice Služby areálu v menu Areál