V sobotu začínají dostihy ve 14:00 hodin, na programu jsou rovinové a překážkové dostihy a dostih poníků.
Rozpis a pořadí uvádíme zde:

Pro vstup pro návštěvníky platí stejné podmínky jako pro sobotu 21. 8., tedy

NÁVŠTĚVNÍCI DOSTIHŮ JSOU OSOBNĚ ZODPOVĚDNI ZA TO, ŽE SPLŇUJÍ PODMÍNKY STANOVENÉ AKTUÁLNÍ LEGISLATIVOU, PŘEDEPSANOU PRO ÚČAST NA HROMADNÝCH VEŘEJNÝCH AKCÍCH.
NEDODRŽENÍ ČI OBCHÁZENÍ TĚCHTO PODMÍNEK MŮŽE BÝT POSTIHOVÁNO SANKCEMI, UDĚLENÝMI KOMPETENTNÍMI ORGÁNY.

Těšíme se s Vámi na shledanou v sobotu 18. 9.
pořadatelé.
Ještě nás ale čeká hodně práce!