Všechny snímky z dronu pořídil Zdeněk Bořutík

V rubrice SEZÓNY máte k dispozici záznamy jednotlivých dostihů včetně záběrů ze čtyř kamer, z dronu, z předávání cen, rozhovorů, záběrů z paddocku, atd. Nově jsme zkusili při záznamu dostihu zařazovat i záběry z cílové kamery a věříme, že se toto rozšíření možností streamu setká s úspěchem.
Pro příští dostihový den se budeme snažit připravit další technické novinky.

V sobotu 15. 5. proběhly ve Slušovicích první letošní dostihy. Díky přísným hygienickým a organizačním nárokům byla jejich příprava o mnoho složitější ve srovnání s běžným provozem, ale byli jsme rádi alespoň za tuto možnost. Koně běhat potřebují.

Počasí nám také příliš nepřálo, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, v jakém stavu bude dráha. Příroda to nakonec sama vyřešila a nikdo si nestěžoval, spíše jsme slyšeli pochvalná hodnocení.
Samostatnou anabází bylo jednání s krajskou hygienickou stanicí, kde stále nechtěli uznat, že dostihy nejsou sportovní disciplínou, ale chovatelskou a šlechtitelskou záležitostí, spadající pod zemědělství (hygienici se stále odkazovali na parkury, které jsou olympijským sportem a pro které byla potřebná výjimka Ministerstva zdravotnictví. Parkury a jezdectví obecně spadají pod MŠMT, od něhož berou tyto sporty finanční podporu). Vše se nakonec díky Jockey Clubu vyřešilo a dostihy se konaly. A je třeba říci, že k naší spokojenosti – nebylo třeba řešit nějakou mimořádnou událost a všichni koně se vraceli domů ve zdraví.
Velmi dobře byl hodnocen stream (i když drobné chybičky se vyskytly, ale jen proto, že jsme opět zkoušeli nové a dokonalejší technologie a techniky), pochvalné hlasy jsme zaznamenali nejen z naší republiky, ale i ze Slovenska a dokonce i z Rakouska.
Zvláštní kapitolou je využití dronu, který ocenila i dostihová komise při kontrole a řešení některých situací. Její členové konstatovali, že dron by měl být k dispozici na každém závodiště. Je nejen atraktivní záležitostí pro diváky streamu, ale především významnou pomocí pro rozhodčí. Snad se tohoto námětu někdo chytí a dron nebude jen atrakcí, ale významnou pomůckou. Dostihy nejsou jen ve Slušovicích, i když jsme rádi, že to byl náš nápad a byli jsme první.
Ono využití techniky při streamu (4 kamery, dron, animace, startky s váhami a sázkovými kurzy, úvodní i závěrečná videa, rozhovory, záběry paddocku a vše co s dostihy souvisí) je náročné a hodno obdivu, protože to obstarává malá skupina nadšených profesionálů pod vedením Petra Čučky.

I někteří jiní profesionálové by se mohli a hlavně měli učit.

Snad již 19. 6. se setkáme v lepších časech.