Po dnešním jednání našeho spolku jsme dospěli k rozhodnutí, že dostihy dne 15. května chceme uspořádat, poněvadž se nám podařilo, i přes odstoupení některých sponzorů, shromáždit část potřebných financí (počítáme s jedním dostihem přes proutěné překážky, dvěma steeplechase a šesti rovinami, celkem tedy 9 dostihů). Protože však naše finanční potřeba není pokryta zcela, budeme Jockey Club ČR žádat o finanční podporu na covid19 dostihy pro sebe, Lysou nad Labem a Brno, protože jen my jsme závodiště, která chtějí v období duben – červen dostihy pořádat. Vycházíme z faktu, že vybraní pořadatelé dostávají určitou kompenzaci režijních nákladů za dostihy bez diváků (kromě jiné výrazné podpory). Domníváme se, že jistá podpora na tyto 4 dostihové dny by byla pro JC nejen přijatelná a vzhledem k Lysé, Slušovicím a Brnu ve srovnání s ostatními pořadateli i spravedlivá.
Otázkou také zůstává, zda budou vyžadovány povinné testy všech účastníků dostihů, jak budou organizovány a kdo ponese tyto náklady.
Naším zájmem je umožnit koním ,jezdcům, trenérům a majitelům účast i na jiných dostizích, než na těch Radou JC vybraných, protož by tak byla omezena příprava na ty, pro něž bylo o finanční podpoře již rozhodnuto.
P.S.: Po sobotní rozhovoru (20. 3.) s panem prezidentem JCČR nám bylo přislíbeno, že JC projedná pomoc, abychom mohli covidové dostihy pořádat ve srovnatelných podmínkách, jako již vybrané dostihy na závodištích kat. A, které slouží k přípravě na klasické dostihy této sezóny.