Předem je nutno zdůraznit, že následující text je mým soukromým názorem, se kterým se můžete či nemusíte ztotožnit.

Avšak poté, co proběhla dostihová sezóna 2023, si dovoluji konstatovat, že úroveň streamů z jednotlivých závodišť a jednotlivých dostihových dnů nebyla rovnocenná, dokonce je možno konstatovat, že v některých případech byla velmi slabá.
Netvrdím, že námi prezentované streamy byly dokonalé, ale mnoho pozitivních ohlasů na ně svědčí o tom, že jejich úroveň byla velmi dobrá, především proto, že jsme nabízeli některé novinky nebo technická vylepšení, která jsme u jiných streamů nezaznamenali.

Petr Čučka se svými spolupracovníky technicky zajišťuje záznamy a interní TV rozvody pro dostihovou komisi z našeho závodiště od roku 2012 a první živý přenos (stream) realizoval v roce 2015. Vždy se snažil kvalitu postupně zvyšovat. Jejich současnou podobu a obsah si lze prohlédnout z připojeného videa:

Domnívám se, že by bylo vhodné věnovat streamům z jednotlivých závodišť větší pozornost, a to z hlediska technické i obsahové úrovně. I když streamy mají pro diváky neregistrované u Tipsportu určitý časový posun (pro registrované jsou bez systémového zpoždění), domnívám se, že vyšší úroveň streamů by se mohla odrazit ve zvýšeném počtu registrovaných sázkařů, tedy v počtu uzavíraných sázek a tím i v možném zvýšení podpory dostihů ze sázkového provozu.

Vzhledem k tomu, že streamy se zabývám již delší dobu a sleduji i ty z jiných závodišť, zpracoval jsem některé poznatky a navrhl jsem některé možné změny, které by, podle mého názoru, obecně přispěly k vyšší úrovni streamů a tím i kvalitnější prezentaci dostihů u veřejnosti.
Zatím bez odezvy, i když jsem tento soubor na některých kompetentních místech prezentoval.

Přehled těchto poznatků a návrhů je možno nalézt na připojeném odkazu (soubor lze po stažení vytisknout):

Zřejmě by nebylo na škodu vypsat na poskytovatele streamů transparentní výběrové řízení (JC ČR již měl tento záměr), protože by bylo možno posoudit schopnost poskytovatele nabídnout ty nejlepší technické podmínky, případně by mohlo být poskytovatelů více, avšak při dodržení maximální vzájemně srovnatelné kvality.

Věřím, že dříve nebo později se alespoň některé mé návrhy setkají s pochopením, snad budou i realizovány, protože jejich smyslem není nic jiného, než všeobecné zvýšení úrovně streamů, a tím snad i pomoc dostihům k větší popularitě i podpoře.

Z. K.