V neděli 14. 7. jsem se s přáteli vydal do slovenské metropole Bratislavy v očekávání vrcholného sportovního zážitku. Na starohájském hipodromu se běží Slovenské Derby!

Na rozdíl od svých přátel jsem neměl VIP vstupenku, ale což! Stačí mi místo na „normální“ tribuně. Jak se ukázalo, vedení závodiště očekávalo mnoho významných hostů, protože pro ně vyčlenilo většinu míst na tribunách blízko cíle, jindy všem přístupné, na běžné, zřejmě nevýznamné diváky tentokrát zbyla jen místa vzdálená. Rozdíl byl ovšem v tom, že VIP vstupenka, pokud ji návštěvníci nedostali od vedení závodiště z různých důvodů zdarma, stála několik desítek €, a opravňovala držitele ke konzumaci vybraných lahůdek v nedalekém party stanu, ostatní museli vystát fronty u okolních kiosků, personálně nepříliš posílených. Předtím ovšem se musel takový VIP návštěvník zaregistrovat u hlavní pokladny, což také není právě blízko, stejně jako vzdálenost na WC na opačnou stranu areálu. Takže hned zpočátku dávka Johny Walkera zdarma. VIP vstupenka však také, jako součást již zmíněné turistické průpravy, vyžadovala předepsaný „dress code“. Jak se později ukázalo na příslušné tribuně, někteří VIP hosté za tento společenský oděv považovali i něco, obvykle určené pro horskou túru nebo sklizeň brambor.

Část tribuny chabě zaplněné vybraně oblečenými VIP návštěvníky

To ale nebylo od pořadatelů všechno: jak již jsem uvedl, pro VIP byla rezervována většina míst na tribunách s dobrým výhledem, ty ale byly zaplněny dosti řídce, jedna téměř vůbec (viz foto).
A tak návštěvníci, kteří po celou sezónu přinášejí závodišti peníze ze vstupného a sázek, se najednou stali občany druhé kategorie a museli se tísnit v prolukách mezi tribunami nebo na místech, kde toho moc neviděli a vzhledem ke kvalitě ozvučení ani neslyšeli. A pak už byl jen krůček k peprným nadávkám na adresu vedení a pořadatelů. Zdá se ale, že rozestavěná tribuna tuto situaci ještě pár let nevyřeší, pokud vůbec!

A protože to není jen záležitost letošní sezóny, ale opakuje se již několik roků, měli by se pořadatelé nad svou prací zamyslet. Stačilo by místa na tribunách očíslovat, jako je to např. v Pardubicích, a pro VIP rezervovat jen pro přesně vydaný počet vstupenek Vždyť běžní návštěvníci a VIP hosté by se vedle sebe určitě snesli a ti s drahou vstupenkou občerstvení stejně dostávají jinde, než na tribuně, tak by jim to “ti obyčejní” nesnědli a nevypili. A pokud jde o “dress code”? Jak bylo vidět, každý si pod tím pojmem představuje něco jiného: někdo cylindr a lakýrky, jiný vytahané triko a croksy od Vietnamců.

Tak na shledanou v Bratislavě v lepších časech!

Zdeněk Karlach