I když se i při nejlepší vůli ne všechno podaří, je třeba nové věci alespoň vyzkoušet. Proto jsme se rozhodli poprvé ve Slušovicích představit v neděli 27. května velkoplošnou projekci na LED mobilní obrazovce. Ta bude prezentovat signál ze dvou TV kamer. Měla by se tím zlepšit přehlednost průběhu každého dostihu, zvláště na protilehlé dlouhé rovině a poté v cílové rovině. Rozměr obrazovky je 4,8 x 2,6 metru

Technické zvládnutí není jednoduché a zvláště premiéra nemusí být bez chyb, protože z technických důvodů nelze projekci předem vyzkoušet. Věříme, že i když se nějaké problémy vyskytnou, diváci budou shovívaví.

V případě, že vše se ke spokojenosti návštěvníků i pořadatelů podaří, budeme velkoplošnou projekci využívat pokud možno pravidelně, i když náklady nejsou zanedbatelné. Snad bude naše snaha o zkvalitnění komfortního prožití dostihového dne přijata návštěvníky kladně.