KVS Zlín vydala podmínky svodu koní pro rok 2018.
Jejich znění naleznete dále.
Zvláště upozorňujeme na bod č. 6.

str 1 str 2 str 3 str 4