paragrafPo událostech ve Slušovicích v sobotu 17. září, kdy někteří jezdci bojkotovali probíhající dostihy a Dostihová komise jim vyměřila rekordní sankce za nesplnění závazků, jsme s některými majiteli, trenéry a ostatními lidmi kolem dostihů o tom diskutovali. Proto jsem se rozhodl adresovat Jockey Clubu návrh, aby sankční poplatky za nesplněné závazky nedostával JC, ale postižení majitelé, kteří nesplněním závazku jezdcem utrpěli finanční újmu. Protože jsem se o svém úmyslu navrhnout tuto změnu zmínil a  některé dotazy na výsledek jsem již obdržel, rozhodl jsem se o tom na našich stránkách napsat.

Zdeněk Karlach

Text návrhu přikládám:

navrh-na-zmenu-2Sekretariát JC ČR postoupil můj návrh Legislativní komisi, která jej nedoporučila. Zdůvodnění rovněž přikládám:

lk-mgr-karlach-2Protože mi připadá návrh Legislativní komise jako poněkud administrativně náročný, dovoluji si uvést, jak by to také mohlo v budoucnu vypadat. Každý ať posoudí sám:

futurum