Profesionální i amatérští fotografové, kteří mají zájem se pohybovat v době dostihů uvnitř dráhy, jsou povinni se řídit pravidly, které naleznete na stránce podmínky akreditace

Zde si můžete stáhnout  žádost o akreditaci fotografa

Tuto vyplněnou žádost můžete poslat nejdříve 3 pracovní dny před konáním dostihů na adresu pořadatele info@dostihyslusovice.cz nebo ji odevzdat v sekretariátu závodiště v den dostihů. Přístup do dráhy lze povolit pouze 5 fotografům.