Na českých závodištích mohou být přijímány sázky dvojího druhu:

KURZOVÉ SÁZKY

V okamžiku uzavření sázky sázíte na pevně stanovený kurz, a tak hned víte, kolik bude činit Vaše výhra!

VÍTĚZ
sázka na vítězného koně

VÍTĚZ/MÍSTO
současná sázka na vítězství a umístění (vždy polovina vsazené částky). Umístěním se rozumí doběh koně na druhém místě, při dostihu osmi a více koní stačí doběh až na třetím místě

1-2
sázka na koně, který se v dostihu umístí na 1. nebo 2. místě

1-3
sázka na koně, který se v dostihu umístí na 1., 2. nebo 3. místě

1-4
sázka na koně, který se v dostihu umístí na 1., 2., 3. nebo 4. místě

1-5
sázka na koně, který se v dostihu umístí na 1., 2., 3., 4. nebo 5. místě. Dostihu se musí účastnit nejméně 11 koní.

AKO – akumulovaná sázka
Na jednom tiketu je možno kombinovat různé typy sázek, a to na více koní (minimální počet určuje sázková kancelář) v jednom nebo více dostizích. Výsledný kurz je součinem vkladu a všech jednotlivých kurzů. Vyhráváte pouze v případě, kdy jsou úspěšné všechny dílčí sázky.

TOTALIZÁTOR

Sázíte na kurz, který je vypočítán až v okamžiku startu dostihu. Výhra je podílem součtu sázek v jednom typu sázky do jednoho dostihu a počtem vyhrávajících.

MALÉ POŘADÍ
Sázka na přesné pořadí dvou koní. Vsazení koně se musí umístit v přesném pořadí na 1. a 2. místě. Dostihu se musí zúčastnit nejméně 3 koně.

VELKÉ POŘADÍ
Sázka na přesné pořadí třech koní. Vsazení koně se musí umístit v přesném pořadí na 1., 2. a 3. místě. Dostihu se musí zúčastnit nejméně 3 koně.


Pořadatel upozorňuje na to, že přijímat sázky mohou jen k tomu určené subjekty, které pro tuto činnost mají příslušné oprávnění. Příjímání a podávání sázek jiným než povoleným způsobem je zakázáno a je možno je stíhat jako trestnou činnost!


Na většině závodišť jsou přijímány sázky pouze totalizátorem, na závodištích kategorie A jsou povinně přijímány sázky kurzové. Kurzové sázky přijímají také po celé republice již před dostihovým dnem také terminály sázkové kanceláře FORTUNA, sázky totalizátorem můžete podávat pouze na příslušném závodišti.