Jak měříme tvrdost dráhy?

Kvalita podkladu, po kterém koně běhají, je důležitým faktorem pro průběh i výsledek dostihu, ale především pro zdravotní stav koní během dostihu a po něm. Významnou úlohu při tom sehrává závlaha dráhy, kdy bez ohledu na přirozené srážky mají pořadatelé možnost optimálně ovlivnit tvrdost dráhy. Naměřená tvrdost dráhy má také vliv na porovnávání dosažených časů.

Penetrometr (nesprávně „pendometr“) je významnou pomůckou pro kontrolu tvrdosti dráhy. Princip měření je založen na síle, kterou vyvine úderník (závaží) o váze jednoho kilogramu, který je spuštěn z výšky jednoho metru. Takto vzniklá energie rázem působí na tupý čtvercový hrot o ploše jednoho cm2 (čtyřhran 10×10 mm), který pronikne do dráhy (podkladu) v závislosti na její tvrdosti. Průnik se měří s přesností 0,5 cm na několika místech dráhy (po celém obvodu asi po 200 metrech), ve vzdálenosti 2 a 3 metry od vnitřní bariéry. V každém jednotlivém měřícím místě se úderník spustí třikrát po sobě. Jednotlivá měření se zapíší do protokolu a z nich se vypočítá pomocí korekční tabulky průměrná hodnota.

Tvrdost dráhy se klasifikuje a uvádí do dostihového protokolu podle jednotné stupnice takto:

naměřená prům. hodnota
0 – 1,4 1,5 – 2,9 3,0 – 4,4 4,5 – 5,9 6,0 – 7,4 nad 7,5
klasifikace stavu dráhy
tvrdá pevná pružná měkká těžká hluboká

Příklad protokolu o měření tvrdosti dráhy v den dostihů: