Dostihový areál Slušovice Vám nabízí následující služby

V sezóně 2017 platí následující ceník:
CeníkObjednávku služeb hlaste obvyklým způsobem mailem na info@dostihyslusovice.cz nebo na tel. 603869131 (p. Karlach). Služby budou na tomto kontaktu evidovány.

Náklady Vám budou na konci sezóny fakturovány Městským úřadem Slušovice (včetně DPH podle platné legislativy)

 

Sankce

Trénink na dráze je možný pondělí – čtvrtek od 7:00 do 17:00 hodin, v pátek od 7:00 do 12:00 hodin. V sobotu a neděli je dráha uzavřena.

V období listopad –  únor se písková dráha neupravuje a bezplatný vstup na ni je možný po telefonickém ohlášení. Vstup na travnatou dráhu není v tomto období dovolen.

Použití travnaté dráhy (rovněž skoků a startovacích boxů) je závislé na povětrnostních podmínkách a pouze po předchozí dohodě se správou dráhy.

Upozorňujeme trenéry, že vstup do dráhy je možný pouze cestou OKOLO PADDOCKU, vstup od Březové je trvale uzamčen.

Způsob objednávky služeb pro dojíždějící trenéry:

Objednávku pošlete zprávou SMS v den čerpání služby zásadně před zahájením tréninku na telefon 603 869 131 ve tvaru:

písek / tráva / skok (mezera) počet koní (mezera) trenér (mezera) čas

Příklady:
P 4 Novak 13:00
(písek, 4 koně, trenér Novák, od 13:00 hodin)

T 2 Marek 14:30
(tráva, 2 koně, trenér Marek, od 14:30 hodin)

S 2 Pavlik 10:30
(skoky, 2 koně, trenér Pavlík, od 10:30 hodin)

Upozorňujeme, že jiný způsob objednávky nebudeme akceptovat.

Rovněž důrazně upozorňujeme, že tuto objednávku zašlete před vstupem koní na dráhu, nejpozději ještě před složením koní z přepravníku, abychom zamezili nedorozumění.

Doporučujeme v zájmu nerušeného tréninku zaslat objednávku v příslušný den co nejdříve, abychom v případě potřeby (technické důvody, křížení více objednávek apod.) mohli zpětně reagovat ještě před příjezdem do Slušovic, případně dohodnout změnu času.

Jakýkoliv jiný způsob pokládáme za neoprávněný vstup na dráhu a obcházení povinnosti službu uhradit s následkem příslušných sankcí. Totéž platí při zjištění nesrovnalostí mezi objednanou a skutečně čerpanou službou (odlišný počet koní, jiný druh využívaného povrchu apod.)

Ostatní služby objednávejte telefonicky na stejném čísle (boxy, ustájení, atd.) přímo (bez SMS)

Úhradu můžete provést jedním z následujících způsobů:

  • bankovním převodem na účet číslo 1837161329/0800 na základě vystavené faktury provozovatelem dráhy. Faktura bude vystavena na částku, danou souhrnem objednávek jednoho trenéra za uplynulý měsíc. Pokud ještě nemáte u provozovatele dráhy uloženy své fakturační údaje, při prvním tréninku je odevzdejte ve vážnici.
  • v hotovosti ve vážnici dráhy proti vystavenému příjmovému dokladu, a to buď za jeden trénink, případně až za uplynulý měsíc

Pravidla a podmínky využití služeb naleznete v rubrice Pro stáje a jezdce v oddíle Pravidla a řády