Dostih startuje ve 12:45 hodin.

Přihlášky zašlete na předepsaném formuláři nejpozději do pondělí 21. 5. do 12:00 hodin.  Přihlášku si stáhnete na odkazu poníci přihláška

Nutný je také souhlas zákonného zástupce jezdce, který si stáhnete na odkazu souhlas zákonného zástupce . Souhlas zákonného zástupce můžete odevzdat až při odevzdání průkazu původu s vyznačenou platnou vakcinací v kanceláři dostihů.

Bez písemné přihlášky zaslané do tohoto termínu nemohou být poník a jezdec do dostihu přihlášeni vzhledem k nově platné směrnici EU GDPR o ochraně osobních údajů.

Dohlášení na závodišti nebude možné!!!